Monday, May 4, 2009

Pengenalan


Bagi merealisasikan matlamat negara ke arah negara maju menjelang tahun 2020, Malaysia sangat memerlukan kepada modal yang besar dalam bentuk sumber manusia yang juga disebut sebagai modal insan.

Untuk menyokong dan mendukung wawasan kerajaan ini, Usaha Strategik Sdn. Bhd (USSB) telah ditubuhkan pada 30 Disember 2002. Dengan memberi fokus kepada peningkatan nilai seseorang individu mahupun kumpulan, USSB telah menjalankan program-program berbentuk latihan dan motivasi khususnya kepada para remaja, belia, ibu bapa, badan kerajaan serta kakitangan-kakitangan korporat.


---
Sebarang Pertanyaan Berkaitan Kursus Yang Atau Modul Latihan, Boleh Diajukan Kepada Pihak Kami Di Talian:- 019 - 319 4869 (Hj. Azman)/ 03 - 8027 9814 / 03 - 5882 3064 Fax : 03 - 8060 0756